Duyurular İçin Tıklayınız...

2021 Öğrenci Memnuniyet Anketi / 2021 Student Satisfaction Survey

Işık Üniversitesi'nin değerli öğrencileri; "KALITE KOORDINATÖRLÜĞÜ" dersi altında "ÖĞRENCI MEMNUNIYET ANKETI (2021 BAHAR)" başlıklı anket bugün itibariyle yayınlanmaya başlamıştır. Bu yıl ...

Read more »

Işık Üniversitesi'nin değerli öğrencileri;

"Kalite Koordinatörlüğü" dersi altında "Öğrenci Memnuniyet Anketi (2021 Bahar)" başlıklı anket bugün itibariyle yayınlanmaya başlamıştır. Bu yıl ikincisini yapılan anket, çevrim içi/uzaktan eğitim koşullarını gözetilerek güncellenmiştir. 

 Anketteki tüm soruların cevaplanması yaklaşık olarak 6 dakika sürmektedir. Ankete verdiğiniz cevaplar anonim olarak saklanacak, 7 Haziran 2021 tarihinde anket sona erdiğinde Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecektir.

 Katılımınız için çok teşekkür ederiz.

 -------------------------

Dear all,

As of today, a survey titled "Student Satisfaction Survey (Spring 2021)" under the "Kalite Koordinatörlüğü" course on the Blackboard system is started to get published. The survey being conducted second time, has been updated to better understand how distance/remote education  has affected the satisfaction level. 

It takes approximately 6 minutes to answer all the questions in the survey. Your answers will be kept anonymously and will be evaluated by the Quality Management Office when the survey ends on June 7, 2021.

 Thanks for your contribution.

#staysafe

2020 Güz Ders Değerlendirme Anketleri (2020 Fal Course Evaluation Surveys)

(Scroll down for English) Değerli Öğrencilerimiz,  Umarım sizler ve sevdikleriniz sağlıklı ve güvendesinizdir.  Mevcut zorunlu şartlar dahilinde, birbirimizi görmeden bir yarıyılı daha ...

Read more »

(Scroll down for English)

Değerli Öğrencilerimiz, 

Umarım sizler ve sevdikleriniz sağlıklı ve güvendesinizdir. 

Mevcut zorunlu şartlar dahilinde, birbirimizi görmeden bir yarıyılı daha tamamladık. Sayın Rektörümüzün de söylediği gibi, sizleri özledik.

2020 Güz yarıyılına ilişkin sizlerin geri bildirimlerini alabilmemiz için Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ders değerlendirme anketleri derslerinizin ana sayfalarında açılmıştır. Anketleri 2 Şubat 2021 tarihine kadar doldurabilirsiniz. Anket sonuçları anonim olarak saklanmaktadır. Bu dönemden itibaren, harf notları açıklanmadan öğretim üyeleri  anket sonuçlarını göremeyecektir. 

Anket sonuçları Kalite Koordinatörlüğü tarafından derlenecek, ilgili birimlere raporlanacak ve gerek ders içeriklerinin gerekse ders işleme yöntemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda bize ışık tutacaktır.

Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim.

Selam, sevgi ve sağlık dileklerimle


Dr. Emine Ekin 

Işık Ün. Kalite Koordinatörü

Bilgisayar Müh. Böl. Baş.V.Dear all, 


I hope you and your loved ones are healthy and safe.

Within the current mandatory conditions, we completed one more semester without seeing each other. As Rector said, we missed you.

The 2020 Fall semester course evaluation surveys are now available on the home pages of your courses. You can fill out the surveys until February 2, 2021. Survey results are stored anonymously. As of this semester, faculty members are not allowed to display survey results unless submitting the letter grades. 

Survey results will be compiled and reported to relevant stakeholders, and will shed light us on the improvement and development of both course contents and delivery techniques.

Thank you in advance for your participation.

Stay safe and healthy, with warmest regards,


Dr. Emine Ekin

Işık University Quality Manager

Computer Engineering Dept. Head